വാർത്ത

 • ട്രെക്കിംഗ് പോൾസ് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?

  കയറ്റം വളരെ കുത്തനെയുള്ള കയറ്റം: നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന സ്ഥലത്ത് രണ്ട് വടികൾ ഒരുമിച്ച് വയ്ക്കാം, രണ്ട് കൈകളും ഒരുമിച്ച് താഴേക്ക് തള്ളുക, മുകളിലെ കൈകാലുകളുടെ ബലം ഉപയോഗിച്ച് ശരീരം മുകളിലേക്ക് ഓടിക്കുക, കാലുകളിലെ മർദ്ദം വളരെ കുറഞ്ഞതായി അനുഭവപ്പെടാം.കുത്തനെയുള്ള ചരിവുകളിൽ കയറുമ്പോൾ, അത് വളരെയധികം ആശ്രയിക്കും...
  കൂടുതൽ വായിക്കുക
 • ശരിയായ ട്രെക്കിംഗ് പോൾ അധ്വാനം ലാഭിക്കുന്നതാണ്, തെറ്റായത് കൂടുതൽ അധ്വാനമാണ്

  പല പർവതാരോഹക പ്രേമികളും ട്രെക്കിംഗ് പോളുകളുടെ ശരിയായ ഉപയോഗം അവഗണിക്കുന്നു, ചിലർ അത് ഉപയോഗശൂന്യമാണെന്ന് പോലും കരുതുന്നു.കൂവക്കനുസരിച്ച് കോരി വരയ്ക്കുന്നവരുമുണ്ട്, മറ്റുള്ളവർ വടി കുത്തുന്നത് കാണുമ്പോൾ അവരും എടുക്കുന്നു.വാസ്തവത്തിൽ, ട്രെക്കിംഗിന്റെ ഉപയോഗം ...
  കൂടുതൽ വായിക്കുക
 • നിങ്ങൾ ട്രെക്കിംഗ് പോൾ ശരിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ?

  ഔട്ട്‌ഡോർ ഗിയറിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പരാമർശം, മിക്ക ALICE സുഹൃത്തുക്കളും മനസ്സിൽ വരുന്നത് വിവിധ ബാക്ക്‌പാക്കുകൾ, ടെന്റുകൾ, ജാക്കറ്റുകൾ, സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗുകൾ, ഹൈക്കിംഗ് ഷൂകൾ എന്നിവയാണ്... സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഉപകരണങ്ങൾക്കായി, എല്ലാവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുകയും അതിനായി ധാരാളം പണം ചെലവഴിക്കാൻ തയ്യാറാകുകയും ചെയ്യും....
  കൂടുതൽ വായിക്കുക